Защо брокер на имоти


Човек както и да живее, каквото и да прави рано или късно се сблъсква с покупко-продажбата на недвижим имот. Поради своята важност и сложност на една такава покупко-продажба хората, а и бизнеса все по-често прибягват до услугите на брокерите на недвижими имоти.

Брокерът на недвижими имоти през повечето си време извън офиса, показва имоти на клиенти, проучва имоти за покупко-продажба, работи с потенциални клиенти или проучва пазара на недвижими имоти, консултира се с адвокати, нотариуси, архитекти, дизайнери и други специалисти, които спомагат дейността при намирането и предлагането на най-добрата оферта с оглед на направените запитвания на своите клиенти – продавачи и купувачи на имоти.

Какво трябва да знае и умее брокера на недвижими имоти преди да го ангажирате

Препоръчително е, но не винаги задължително брокерът на недвижими имоти да познава много добре пазара на недвижими имоти в региона в който работи. Той обаче трябва да може много добре да преценява кой имот най-добре съответства на нуждите на клиентите си, техните финансови възможности и най-вече да изслуша внимателно и да разбере какво точно желае неговия клиент да купи или как да продаде своя имот. Да е запознат с градоустройството на региона, местните данъци и такси и начините за финансиране на сделките с недвижимо имущество ― условията на кредитиране, необходимите документи които трябва да бъдат събрани за правно обследване на имота преди реализиране покупко-продажбата на недвижимия имот. Той изпълнява ролята на посредник при договарянето на цената между купувачите и продавачите.

При продажба на недвижим имот брокерът трябва да направи проверка за правото на собственост върху имота, за липса на тежести, а също така и да уговори срещите по уточняване на детайлите по сделката и последната среща, на която се извършва прехвърлянето на собствеността на имота пред нотариус. Често срещани случаи са брокерът да оказва съдействие на бъдещия купувач за най-удачния начин за финансиране на покупката от възможните кредитори. Това е от голямо значение за затварянето на една сделка или пропадането и.

Брокерът трябва да отделя много от времето си за намирането на имоти за продан и набирането на оферти. Той носи отговорност за поставянето на реална продажна цена на офертата и за нейното презентиране. След продажбата брокерът, на който е офертата и брокерът на купувача получават комисионна.

Преди да покаже на купувачите имоти, които се продават брокерът обсъжда с тях какви са техните предпочитания и изисквания – параметри по които да се води с цел най-оптимално и адекватно да отговори на нуждите и потребностите на своите клиенти. След ангажирането му, брокерът трябва да се информира каква сума купувачите могат да си позволят да платят, за какъв имот и при какви условия. За изпълнение на своите задължения, а именно да изпълни поръчката на своите клиенти брокерът подписва договор за поръчка, известен още като договор за посредничество със своите клиенти. Този договор поставя началото на взаимоотношенията му със своите клиенти и от този момент брокерът е ангажиран от своя клиент. След обстойно проучване на пазара на недвижими имоти съобразено с изискванията и предпочитанията на своите клиенти брокерът изготвя списък с имоти, които да представи в изпълнение на договорните си задължения.

Брокерът може да проведе няколко срещи за обсъждане или показване на подходящите имоти преди да заведе на оглед своите клиенти.

Веднъж след като купувачът и продавачът са приели условията си, одобряват целите и намеренията си един на друг се подписва предварителен договор, който поставя началния момент на покупко-продажбата и практически брокера е изпълнил своя ангажимент, освен ако брокерът не се е ангажирал и с професионално правно съдействие. Преди пристъпване към окончателния договор, изповядване на сделката пред нотариус брокерът е длъжен да провери дали всички условия по предварителния договор са изпълнени.

Повечето от брокерите продават жилищни имоти. Една малка част – които обикновено работят в големи специализирани компании продават търговски, промишлени, земеделски или др. тип имоти. Всеки тип имот изисква специализирани познания за него и за специфичната клиентела. Продаването или отдаването под наем на търговски имоти изисква познаване на наемните практики, пазарните тенденции и местоположението на имота. Брокерите на индустриални имоти трябва да са добре запознати с начините за транспорт в региона, инфраструктурата и трудовия пазар в региона.

Брокерите и собствениците на агенция за недвижими имоти упражняват една и съща дейност с тази разлика, че собствениците на агенция трябва да управляват дейността на агенцията. Брокерите работят в агенцията, като получават договорен процент от сделката.