Имотни Услуги | Корпоративни услуги | Правни услуги

Имотни Услуги

Грижим се професионално

Имотни Услуги

Проверка на имоти

Професионален преглед и проверка на имуществени документи

Консултации

Професионални консултации по имотни сделки за покупко-продажба

Агентски услуги

Търсим и предлагаме имоти, които да отговарят на вашите изисквания

ИМОТНА ПРОВЕРКА

Имотната проверка е преглед на публичните регистри, с цел потвърждаване на правото на собственост върху имота, като се установи неговата неоспоримост.

Проверката обикновено се извършва от адвокат, от името и за сметка на заинтересован купувач. С проверката се цели удостоверяване правото на собственост върху имота и откриване на евентуални проблеми преди неговото придобиване.

С проверката се цели предпазване от нередовности, които е възможно по-късно да откриете, след като вече сте придобили имота (апартамент или парцел) и да ви струват много скъпо.

ИМОТНИ КОНСУЛТАЦИИ

Дори в хода на преговорите не ви е необходим адвокат, купувачът и продавачът могат да се консултират с адвокат, за да отговори на съществетни въпроси.

Предварителният договор и последващият нотариален акт са най-важните документи в имотните сделки. Въпреки че стандартните бланки вършат работа, адвокат е необходим при извършването на промени и допълнения, отразяващи волята на страните по една имотна сделка.

Договорът за покупка на имот трябва да съдържа внимателно формулирани разпоредби, по силата на които страните да са ангажирани с финансирането и реализирането на сделката.

АГЕНТСКИ УСЛУГИ

Агент/брокер на имоти може да обслужва както продавача така и купувача. И в двата случая участва активно в сделката, срещу възнаграждение.

Агентите/брокерите на имоти са професионалисти, които преговарят и организират реализацията на сделки с недвижими имоти. Те обикновено работят изцяло за комисионна дължима само при реализация, така че доходите им зависят от способността им да съдействат при сключването на имотни сделки.

На агент се заплаща  комисиона, която представлява процент от продажната цена на имота след подписването на предварителния договор за покупко-продажба.

Compare Listings

Заглавие Цена Статус Тип Квадратура Цел Спални Бани