Блог


Преди да изберете брокер на имоти – Част 1

Изборът на подходящ брокер на имоти, който да ангажирате с продажбата на имота ви е не лека задача, която изцяло може да ви затрудни поради следните въпроси, с които най-вероятно се сблъсквате, а именно: Защо да не опитам сам предвид на факта, че всички рекламират в известните портали за търсене/предлагане на имоти?  Сама по себе […]


Манастирски ливади апартаменти

Манастирски ливади е един от най-новите и развиващи се квартали на гр. София. Намиращ се в непосредствена близост до парк Витоша, околовръстния път, бул. България и бул. Тодор Каблешков. Кварталът има лесен и удобен достъп до основни пътни артерии и градски транспорт (трамвайни, тролейбусни и автобусни спирки). На територията на Манастирски ливади са разположени търговски […]


Придобиване на имот с ипотечен кредит

Придобиването на имот било то за жилищни нужди или с инвестиционно намерение (последваща продажба или отдаване под наем) представлява сериозно и важно събитие, което се отразява финансово за всеки един купувач на имот. Често се случва това намерение да бъде изпълнено с финансиране чрез кредит на 100% или с допълнителна помощ от банка, която да […]


SoHome Residential Park Sofia | сгради

SOHOME RESIDENTIAL PARK – жилищен комплекс от ново поколение се разполага до Ловен парк, Paradise Center и метростанция Витоша

SoHome Residential Park Sofia представлява модерен и просторен жилищен комплекс състоящ се от десет 5-етажни постройки върху площ от 35дка., с включени в него красиви, зелени градини, разположен в една от екологично запазените централни зони на София. Гледката към парк Витоша, близостта му до Ловния парк, обособените в комплекса зелени площи, пешеходни алеи, детски площадки, спортни площадки […]


С какво да се съобразите преди покупка на имот

Купуването на имот представлява дългосрочна и скъпоструваща инвестиция независимо от целите и нуждите, за които ще се ползва, поради което е препоръчително предварително да го обмислите дали те (целите и нуждите) биха били същите и след 10 години. Ето защо преди да пристъпите към придобиването на имот е препоръчително да обмислите сериозно следното: С каква […]


Документ

Докуметните, с които трябва да се снабди продавачът на имот

Когато продавачът на един имот е в процес на договоряне проданта на своя имот идва време за набавяне на необходимите документи, без които не може да се осъществи нито една имотна сделка, което е свързано с допълнително време. Голяма част от продавачите и/или купувачите, които не ползват услугите на професионален консултант по сделки с недвижими […]


Придобиване на имот изнесен на публична продан

Имотите, които съдебните изпълнители изнасят на публична продан чрез обявление, принадлежат на кредитори за техни задължения по договори, които не са изпълнили или са изпаднали в пълна невъзможност на покрият. Съдия изпълнителят, на който е възложена проданта по силата на изпълнителен лист (неоспорен и влязъл в сила) налага възбрана като прави справка в Агенцията по […]


Деклариране на имот

Всеки нов собственик на недвижим имот в България е длъжен да го декларира в дирекция „Местни данъци и такси“ към съответната община по местонахождение на имота. Декларирането е необходимо да се направи в срок до два месеца от: • датата на придобиването на имота (датата на нотариалния акт), ако той е в сграда, която вече […]


Данъци и такси при сделки с имоти

При сделки с недвижими имоти в България, в деня на нотариалното изповядване на сделката се дължат следните данъци и такси: • местен данък за придобиване на имот към съответната община по местонахождение на имота; • такса за вписване към Агенцията по вписвания; • нотариална такса за изповядване на сделката към нотариуса. Съгласно Закона за местните […]


document

Документи за покупко-продажба на имот

Преди да пристъпите към сключване на окончателен договор и да изповядате сделка с недвижим имот (парцел, магазин, офис или апартамент) пред нотариус е препоръчително да сключите предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Предварителният договор обвързва продавача и купувача, като с него се поема задължението в бъдеще да бъде сключен окончателен договор под формата на […]


Преди изповядване на сделка с имот

При придобиването на недвижим имот се крият множество опасности при които е възможно да не станете собственик на имота. Трябва да сте наясно, че при сключване на договора за покупко-продажба пред нотариус, не ставате автоматично собственик, освен ако 100% е доказано че  имотът е принадлежал на лицето, което го продава. Съществуват множество хипотези, при които да се […]

keys

document

Защо брокер на имоти

Човек както и да живее, каквото и да прави рано или късно се сблъсква с покупко-продажбата на недвижим имот. Поради своята важност и сложност на една такава покупко-продажба хората, а и бизнеса все по-често прибягват до услугите на брокерите на недвижими имоти. Брокерът на недвижими имоти през повечето си време извън офиса, показва имоти на […]