Блог


Докуметните, с които трябва да се снабди продавачът на имот

Когато продавачът на един имот е в процес на договоряне проданта на своя имот идва време за набавяне на необходимите документи, без които не може да се осъществи нито една имотна сделка, което е свързано с допълнително време. Голяма част от продавачите и/или купувачите, които не ползват услугите на професионален консултант по сделки с недвижими […]

Документ

Придобиване на имот изнесен на публична продан

Имотите, които съдебните изпълнители изнасят на публична продан чрез обявление, принадлежат на кредитори за техни задължения по договори, които не са изпълнили или са изпаднали в пълна невъзможност на покрият. Съдия изпълнителят, на който е възложена проданта по силата на изпълнителен лист (неоспорен и влязъл в сила) налага възбрана като прави справка в Агенцията по […]


Деклариране на имот

Всеки нов собственик на недвижим имот в България е длъжен да го декларира в дирекция „Местни данъци и такси“ към съответната община по местонахождение на имота. Декларирането е необходимо да се направи в срок до два месеца от: • датата на придобиването на имота (датата на нотариалния акт), ако той е в сграда, която вече […]


Данъци и такси при сделки с имоти

При сделки с недвижими имоти в България, в деня на нотариалното изповядване на сделката се дължат следните данъци и такси: • местен данък за придобиване на имот към съответната община по местонахождение на имота; • такса за вписване към Агенцията по вписвания; • нотариална такса за изповядване на сделката към нотариуса. Съгласно Закона за местните […]


Документи за покупко-продажба на имот

Преди да пристъпите към сключване на окончателен договор и да изповядате сделка с недвижим имот (парцел, магазин, офис или апартамент) пред нотариус е препоръчително да сключите предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Предварителният договор обвързва продавача и купувача, като с него се поема задължението в бъдеще да бъде сключен окончателен договор под формата на […]

document

keys

Преди изповядване на сделка с имот

При придобиването на недвижим имот се крият множество опасности при които е възможно да не станете собственик на имота. Трябва да сте наясно, че при сключване на договора за покупко-продажба пред нотариус, не ставате автоматично собственик, освен ако 100% е доказано че  имотът е принадлежал на лицето, което го продава. Съществуват множество хипотези, при които да се […]


Защо брокер на имоти

Човек както и да живее, каквото и да прави рано или късно се сблъсква с покупко-продажбата на недвижим имот. Поради своята важност и сложност на една такава покупко-продажба хората, а и бизнеса все по-често прибягват до услугите на брокерите на недвижими имоти. Брокерът на недвижими имоти през повечето си време извън офиса, показва имоти на […]

document

property Articles

Какво трябва да знаете, преди да купите имот

Покупката на имот винаги е значим момент от живота, пък било то за първи път, за последващ или с чисто инвестиционни намерения. Добре е да се отнесете към нея като към сделка, без да се налага да влагате емоционални чувства. В случай, че сключите сделка за имот твърде прибързано и без да сте се консултирали […]