За нас


„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД е дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Асен Георгиев 14, вписано в Търговския регистър на Р. България с ЕИК 131450231, със следният предмет на дейност: Административно, правно и логистично обслужване на дейността на юридически и физически лица; консултантска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на юридически и физически лица; комисионни сделки; посредничество по сделки с движимо и недвижимо имущество; управление на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях; посредничество по сделки и управление на търговски предприятия и обособени части от тях; посредничество по сделки и управление на обекти на интелектуална собственост; разработка, производство и търговия със софтуерни продукти; електронна търговия и предоставяне на онлайн услуги; маркетинг и реклама; франчайзинг; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки и други вещи от собствено производство; внос, износ и реекспорт на стоки; складови сделки; спедиционни и превозни сделки; както и всякакви други сделки и дейности, които не са изрично забранени, като сделките и дейностите, за извършването на които се изисква разрешение, лицензия или друг оторизационен акт, ще се извършват след получаването му.

work

Подпомагащ правилното и отговорно функциониране на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, съдружник е Светослав Арсов, който е адвокат вписан в Софийската адвокатска колегия, с повече от 17 години професионален опит. През време на професионалното си развитие придобива богата съдебна практика по граждански, търговски и административни дела. Консултирал е търговски сделки по сливане и придобиване, изготвяне на „Due Diligence“ доклади, консултирал е сделки по придобиване на имоти (както от страната на продавача така и от страна на купувача), участва при структуриране и преструктуриане на търговци и търговски предприятия. Консултирал е физически и юридически лица по отношение защита на дружествените им права и интереси в български и международни корпоративни структури.  Спомагал е дейността на едно от най-големите за България Акционерни дружества със специална и инвестиционна цел (АДСИЦ) в имоти.

Средното си образование завършва в 22-ро СОУ „Г. С. Раковски“ известно още като „Втора мъжка гимназия“, след което придобива следните магистърски степени по образование, а именно:

  1. Магистър по Международен туризъм при УНСС;
  2. Магистър по Право при ЮЗУ – Неофит Рилски, и
  3. Магистър по Международно и търговско право при Бъкингамския университет (Обединено Кралство)

Вписан е като Представител по интелектуална собственост както в Патентното ведомство на Р. България така и в Службата на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост.

Свободно владее Английски, Руски, Гръцки и Френски език, които често използва в практиката си при комуникация с чуждестранни клиенти, които в последствие стават близки приятели.

В свободното си време може да го видите по ски пистите и да играе голф.

За контакт:

    С приемането на това поле декларирате, че разбирате и приемате, предоставените от вас лични данни да бъдат обработвани съобразно нашата Политика за защита на лични данни.