Имотни Услуги | Корпоративни услуги | Правни услуги

Светослав Арсов


Подпомагащ правилното и отговорно функциониране на „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФАЙДЮШЪРИЗ” ООД, съдружник е Светослав Арсов, който е адвокат вписан в Софийската адвокатска колегия, с повече от 17 години професионален опит. През време на професионалното си развитие придобива богата съдебна практика по граждански, търговски и административни дела. Консултирал е търговски сделки по сливане и придобиване, изготвяне на "Due Diligence" доклади, консултирал е сделки по придобиване на имоти (както от страната на продавача така и от страна на купувача), участва при структуриране и преструктуриане на търговци и търговски предприятия. Консултирал е физически и юридически лица по отношение защита на дружествените им права и интереси в български и международни корпоративни структури.  Спомагал е дейността на едно от най-големите за България Акционерни дружества със специална и инвестиционна цел (АДСИЦ) в имоти. Средното си образование завършва в 22-ро СОУ "Г. С. Раковски" известно още като "Втора мъжка гимназия", след което придобива следните магистърски степени по образование, а именно: Магистър по Международен туризъм при УНСС; Магистър по Право при ЮЗУ - Неофит Рилски, и Магистър по Международно и търговско право при Бъкингамския университет (Обединено Кралство) Вписан е като Представител по интелектуална собственост както в Патентното ведомство на Р. България така и в Службата на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост. Свободно владее Английски, Руски, Гръцки и Френски език, които често използва в практиката си при комуникация с чуждестранни клиенти, които в последствие стават близки приятели. В свободното си време може да го видите по ски пистите и да играе голф.

Моите имоти

Compare Listings

Заглавие Цена Статус Тип Квадратура Цел Спални Бани